Paslaugos

Konsultavimas

Užterštumų analizė

Technologijos parinkimas

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Gamyba ir komplektavimas

Įrangos surinkimas

Paleidimas ir derinimas

Aptarnaujančio personalo apmokymas

Flokuliantų parinkimas